Všechny objednávky doručíme k Vám domů zdarma! Vrácení bez starostí Autorizovaný prodejce
0 0

Pravidla odstoupení


Právo na odstoupení
Máte právo zrušit tuto smlouvu do čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali zboží.

Abyste si mohli uplatnit své právo na odstoupení, musíte nám poslat jasné prohlášení (E-OPTIC sro, Klincová 35, 821 08 Bratislava, info@eoptic.cz, tel.: +420 228 227 143) (např. dopis zaslaný poštou nebo e-mail) o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Pro tento účel lze použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, ale není to povinné.


Na dodržení termínu odstoupení stačí, pokud pošlete oznámení o uplatnění práva na odstoupení před uplynutím lhůty pro odstoupení.

Důsledky odstoupení

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás dostali, včetně nákladů na doručení a to nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení této smlouvy. Při tomto vrácení použijeme stejné platební prostředky, jaké jste použili při původní transakci, pokud s vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného; V žádném případě vám nebudou za toto vrácení účtovány žádné poplatky. Můžeme odmítnout vrácení platby, dokud nedostaneme zboží zpět, nebo dokud neprokážete, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.

Zboží musíte vrátit okamžitě, v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste nás informovali o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím lhůty čtrnácti dnů. Nesete přímé náklady na vrácení zboží. Případnou ztrátu hodnoty zboží musíte zaplatit, pouze pokud je tato ztráta hodnoty způsobená manipulací se zbožím, která není nezbytná pro kontrolu povahy, vlastností a funkčnosti zboží.


Formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný ke stažení ve formátu pdf zde.MOŽNOST VRÁCENÍ DO 14 DNÍ


BRÝLE Z NAŠICH PARTNERSKÝCH OČNÍCH OPTIK


KVALITNÍ ČESKÉ BRÝLOVÉ ČOČKY (SKLA)


BEZPEČNÁ PLATBA
    FACEBOOK               INSTAGRAM               +420 605 943 732               info@eoptic.cz     
KONTAKT

      Copyright © 2023 www.eoptic.cz